Effetha Oprogramowanie

Effetha Audio

Oprogramowanie do audiometrów Effetha

Oprogramowanie do audiometrów Effetha

Oprogramowanie do pobierania i archiwizacji badań, wyników pomiarów z audiometrów Videomed serii SMART. Oprogramowanie umożliwia sterowanie audiometrem z komputera, posiada bazę danych pacjentów, umożliwia wprowadzanie dodatkowych adnotacji do wizyt. Software posiada również podgląd historii wizyt, porównywanie wizyt i inne. Oprogramowanie daje również możliwość wydruku lub eksportu badania i zapis na zewnętrznym nośniku. W opcji rozszerzonej dostępny jest szereg zaawansowanych testów audiometrycznych. Zaawansowane opcje wydruku dostosowują “wygląd” wydruku do wymagań placówki (wydruki poszczególnych badań, maskowania, nazwa placówki, dane pacjenta itp).

Effetha video

jest oprogramowaniem umożliwiającym nagrywanie filmów i robienie zdjęć / przechwytywanie obrazów podczas operacji endoskopowych. Oprogramowanie współpracuje z wideootoskopami oraz torem wizyjnym VIDEOSMART (więcej informacji tu ). Możliwy jest również eksport wyników i nagrywanie na zewnętrzne nośniki, w celu dokumentacji przebiegu badania / procedury medycznej.

Oprogramowanie Effethy audio i video umożliwiają współdzielenie bazy danych pacjentów.

30 dniową wersję demo oprogramowania można ściągnąć ze strony EFFETHA Zapraszamy!

Filmy z instalacji effethy na komputerze z systemem Windows 7 oraz Windows XP

Smart audiometer

Audiometry diagnostyczne

Audiometry kliniczne

Mikrosmart audiometer Videomed

Mikrosmart audiometer Videomed

Comments are closed.