Biofeedback Brainfeedback

Oprogramowanie “Rehacor” wykorzystuje zasadę fizjologicznego lustra do przeprowadzenia procedury biofeedback i neurofeedback.

 Pobierz katalog [ddownload id="13195"]

Trening Biofeedback jest efektywnie wykorzystywany do:

REHACOR brainfeedback Medicom biofeedback

REHACOR brainfeedback Medicom biofeedback

– nieleczniczej reaktywacji funkcji poznawczych u niewidomych
– przezwyciężenia fobii i patologicznych uzależnień
– leczenia uzupełniającego dla deficytu uwagi i nadpobudliwości u dzieci i młodzieży
– korekty stanu psychofizjologicznego u sportowców i osób poddanych działaniu przewlekłego stresu

System rehabilitacji psychofizjologicznej Rehacor

Urządzenie podstawowe – 4-kanałowy wielofunkcyjny transreceiver “Rehacor”.
Stacjonarny wariant urządzenia jest stosowany w gabinetach rehabilitacyjnych i ośrodkach zdrowia, umożliwiając prowadzenie procedur biofeedback, testów psychologicznych i psychofizjologicznych, a także kombinacji powyższych procedur.

Psychofizjologiczny system telemetryczny Rehacor-T

Urządzenie podstawowe – 4-kanałowy bezprzewodowy transceiver-rejestrator ABP-4.
Może być stosowany w wersjach stacjonarnych i przenośnych. Umożliwia przeprowadzanie procedur biofeedback nie ograniczając aktywność pacjenta, co jest szczególnie skuteczne w sporcie zawodowym, medycynie pracy i technologiach edukacyjnych.
Dodatkowe urządzenia bezprzewodowe mogą rozszerzyć liczbę kanałów do maksymalnie 8.

Elektroencefalograf-rejestrator “Encephalan-EEGR-19/26”, opcja “Mini”

Urządzenie podstawowe – to 10-kanałowy bezprzewodowy autonomiczna transceiver-rejestrator ABP-10. Może być stosowany w wersjach stacjonarnych i przenośnych.
Główne cechy:
– Zapis wieloparametrowy (10 lub więcej), co pozwala na tworzenie i korzystanie z bardziej skutecznych scenariuszy biofeedback w sporcie, edukacji, nauce oraz szkoleniach i rehabilitacji;
– profesjonalne wsparcie neurofizjologiczne przy użyciu oprogramowania dla elektroencefalografii.

Elektroencefalograf-rejestrator “Encephalan-EEGR-19/26”, opcja „Główna”

Podstawowe urządzenie bezprzewodowe – 26-kanałowy bezprzewodowy autonomiczny transceiver-rejestrator ABP-26. Może być stosowany w wersjach stacjonarnych i przenośnych.
Główne cechy:
– EEG zapewniające większe możliwości biofeedbacku i neurofeedbacku przy zastosowaniu EEG i powolnych potencjałów korowych z wykorzystaniem metod analiz ilościowych (QEEG, AEEG).
– profesjonalna obsługa neurofizjologiczna przy użyciu oprogramowania dla elektroencefalografii.

Dodatkowe procedury do sprzętu i oprogramowania “biofeedback” Rehacor
Trening równowagi przy użyciu platformy
trening równowagi biofeedback

trening równowagi biofeedback

jest używany do szkolenia umiejętności koordynacji ruchu w celu przywracania ogólnej sprawnościw niektórych zaburzeniach neurologicznych.
Parametry platformy można dostosowywać kursorem myszy podczas pracy urządzenia.

Trening symultaniczny wraz z rozwiązaniem zadań logicznych.

jest przeznaczona do szkolenia w celu zwiększenia wydajności działań operatora, a także obiektywnej oceny wskaźników efektywności operatora i kosztów aktywności fizjologicznej.
Używany do oceny umiejętności zawodowych pracowników, których
praca związana jest ze specyficznymi standardami psychofizjologicznych rezerw ludzkich (monotonna praca i konieczność utrzymywanie wytężonej uwagi).
Łącząc zadanie śledzenia z rozwiązywaniem zadań arytmetycznych stosuje się model adaptacyjny. Parametry ruchomego celu (wielkość i prędkość) zmiany
adaptacyjne (bardziej skomplikowane lub prostsze) są zależne
od efektywności działania.

Grupowy trening biofeedback przeznaczony do synchronizacji działań drużyny sportowej

Wykorzystuje się tu szereg czujników (na przykład, oddychanie, temperatura GSR, itd.Biofeedback wyświetla

trening drużynowy biofeedback

trening drużynowy biofeedback

osobiste wyniki każdego z uczestników badania, jak również w zestawieniu dla całego zespołu. Trening grupy umożliwia członkom zespołu pełną interakcję w celu zwiększenia wzajemnego zrozumienia, a tym samym zwiększenia stopnia współdziałania i poprawienia wyników sportowych.

Krzesło z czujnikami akustycznymi

Ma działanie relaksujące i aktywujące w celu poprawy umiejetności adaptacyjnych oraz odporności

krzesło z czujnikami akustycznymi biofeedback

krzesło z czujnikami akustycznymi biofeedback

organizmu na stres. Prezentacja obrazu biofeedback przeprowadzana jest za pomocą 16 wbudowanych źródeł wibracji sterowanych  programem. Każdy z głośników zapewnia przestrzenny rozkład dźwięku określonego przez konkretny scenariusz z zakresu dołączonej biblioteki.

Szkolenie umiejętności odporności na stres za pomocą stymulacji somatosensorycznej.

Stosowane zarówno u ludzi zdrowych (sportowcy, pracownicy agencji ochrony, itp.), jak i w terapii pacjentów z fobią i objawami neurotycznego niepokoju.
Sprawność ta jest utworzona za pomocą treningu nadmiernej aktywacji układu autonomicznego w odpowiedzi na prezentowany bodziec.

Pobierz katalog [ddownload id="13195"]

W celu uzyskania szczegółowych informacji i katalogów zapraszamy również do kontaktu poprzez email: info@videomed.eu tel: 74 8438109 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)

Comments are closed.